ตุลาคม 2, 2023

Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/cbc-daily.com/public_html/wp-content/themes/broadnews/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254
ธรรมศาสตร์

ธรรมศาสตร์ยืนหนึ่งครึ่งศตวรรษคว้ารางวัล ‘FRIENDLY DESIGN AWARD 2022’ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยของประชาชนเพื่อคนทั้งมวล

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันการศึกษาเพื่อคนทั้งมวลคว้ารางวัล ‘Friendly Design Award 2022’ จากมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ระดับชาติ เป็นครั้งที่ 5 ติดต่อกัน 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัล “Friendly Design Award 2022” จากมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6 (Thailand Friendly Design Expo 2022) เมื่อวันที่ 15 .. 2565 ในประเภทสถาบันการศึกษาเพื่อคนทั้งมวลในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมและสร้างอารยสถาปัตย์ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม เป็นมิตรกับคนทั้งมวล โดยนับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันที่ได้รับรางวัลดังกล่าว รวมถึง รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ ยังได้รับรางวัลประเภทคนต้นแบบ ฑูตอารยสถาปัตย์เป็นครั้งที่ 6 ติดต่อกันอีกด้วย

FRIENDLY DESIGN AWARD 2022 FRIENDLY DESIGN AWARD 2022 1

รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมาภายในมหาวิทยาลัย ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพ โดยปรับปรุงทางลาดกว่า 100 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ รวมถึงยกระดับรถโดยสารไฟฟ้า (EV Bus) ทั้งหมดให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงได้ ควบคู่ไปกับการสร้างแอปพลิเคชัน TU Around เพื่อให้นักศึกษาที่มีความพิการทางการมองเห็นตรวจสอบจุดจอดรถตามป้ายผ่านแอปฯ 

FRIENDLY DESIGN AWARD 2022 2

นอกจากนี้ ธรรมศาสตร์ยังได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับสังคมไทยผ่านการออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนนวัตกรรมทางสังคมที่สร้างขึ้นมาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนทุกกลุ่ม และลดความเหลื่อล้ำทางสังคม เช่น บ้านแสนอยู่ดีสำหรับผู้สูงอายุที่มีความพิการ ของหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล โถปัสสาวะชายเคลื่อนที่ แบบจำกัดกลิ่น จากคณะพยาบาลศาสตร์ รถเข็นไฟฟ้าเพื่อผู้พิการทางขา ผลงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

รศ.ดร.ชุมเขต กล่าวต่อไปว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสร้างรายได้ และอาชีพสำหรับผู้พิการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คนกลุ่มนี้ก้าวพ้นจากความยากลำบากได้ ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  และหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ซึ่งได้เล็งเห็นในส่วนนี้จึงได้ออกแบบซุ้มอาชีพ หรือคีออส (Kiosk) สำหรับผู้พิการที่ต้องนั่งรถวีลแชร์ให้สามารถเข้าไปขายของได้ โดยจะมีสัดส่วน และรูปแบบที่รองรับการใช้งานสำหรับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพในพื้นที่จำกัด

 

ถือเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างนโยบายของภาครัฐที่อยากจะจ้างงานกับภาคเอกชนที่อยากจะส่งเสริมให้เกิดอาชีพของคนพิการ แล้วก็ในส่วนของเราก็คือผู้ออกแบบที่จะให้บริการวิชาการ จนได้การออกแบบที่ใช้งานได้จริงเป็นรูปธรรมรศ.ดร.ชุมเขต กล่าว  

 

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า สำหรับสิ่งที่ทำให้ธรรมศาสตร์คว้ารางวัลนี้มาได้อย่างสม่ำเสมอ เป็นเพราะความเข้าใจ และมีจุดมุ่งหมายร่วมกันของบุคลากรทุกระดับในการจะสร้างพื้นที่ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงนำไปสู่การกำหนดในเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นพื้นที่แห่งอนาคตเพื่อคนทั้งมวล (Future Workplace) รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมกับนักศึกษาที่มีความพิการด้วยการรับฟังความต้องการ หรือปัญหาที่พวกเขาต้องประสบในมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ให้ตอบโจทย์ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกคน 

 

รศ.เกศินี กล่าวอีกว่า ฐานคิดเหล่านี้ยังมีส่วนทำให้เกิดการต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ เพื่อรับใช้สังคม และประเทศชาติ  ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG) ที่ 10 ในเรื่องการลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ (Reduce inequality within among countries) ด้วย

 

เมื่อกระบวนการเหล่านี้มาผสมผสานกัน ทำให้ 5 ปีที่ผ่านมาเราสามารถขับเคลื่อนในเรื่องนี้ได้อย่างก้าวกระโดด รวมถึงมีความต่อเนื่องและยั่งยืน ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนของคนทั้งมวลอธิการบดี มธ. กล่าว 

 

ทั้งนี้ รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ  ยังได้รับรางวัล ‘Friendly Design Awards 2022’ ประเภทคนต้นแบบ ฑูตอารยสถาปัตย์จากมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6 อีกด้วย

 

………………………………………….

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Related News