มีนาคม 27, 2023

Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/cbc-daily.com/public_html/wp-content/themes/broadnews/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254
บ้านห่วงใยจากใจ GLO

ศจพ.จังหวัดนนทบุรี ส่งมอบ “บ้านห่วงใยจากใจ GLO”  ส่งมอบความสุข และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย  TPMAP

 

วันที่ 16 มกราคม 2566 ณ บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมาย นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตาม “โครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565” โดยมี พันเอก บำรุง วิชาธร รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี  นางรักใจ กาญจนะวีระ  พัฒนาการจังหวัดนนทบุรีพ.ต.ท.พันธ์ศักย์ ขาวงาม รอง ผกก.ป.สภ.ชัยพฤกษ์   นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอปากเกร็ด  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัด และอำเภอ นางสาวสุภาวดี เมฆฉิม  ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ สพจ.นนทบุรี  นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด หน่วยงานขับเคลื่อนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลคลองข่อย เข้าร่วมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการ “บ้านห่วงใย จากใจ GLO ประจำปี 2565” แก่ครัวเรือน นางพิศ มากเพ็ชร  

การดำเนินงานโครงการ “บ้านห่วงใย จากใจ GLO” สืบเนื่องจากรัฐบาล มีนโยบายแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชนในทุกมิติ ใช้ฐานข้อมูลจากระบบ TPMAP โดยผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) และอำเภอ (ศจพ.อ.) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัย ตลอดจนเพื่อขจัดความยากจนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งพบว่ายังมีประชาชนที่ประสบปัญหาสภาพบ้านพักอาศัยที่ไม่มั่นคงถาวร  

บ้านห่วงใยจากใจ GLO 1 บ้านห่วงใยจากใจ GLO 2

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและสนับสนุนนโยบายรัฐ โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้สนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 16,600,000 บาท เพื่อสร้างบ้าน จำนวน 83 หลัง ๆ ละ  200,000 บาท ให้กับครัวเรือนเป้าหมายทั่วประเทศ โดยจังหวัดนนทบุรี ในนาม ศจพ.จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการ”คนนนท์ร่วมใจ สร้างยิ้มชุมชน” ได้คัดเลือกครัวเรือนของนางพิศ มากเพ็ชร บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพร้อมเครื่องนอน

โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการ “บ้านห่วงใยจากใจ GLO” ให้แก่นางพิศ มากเพ็ชร  การมอบถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภค บริโภค จากนั้นได้ร่วมกันทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการ “คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ” ให้กับครัวเรือน เพื่อใช้ในการบริโภคภายในครัวเรือน 

ในโอกาสนี้ นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี  อำเภอปากเกร็ด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลคลองข่อย เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่ให้ความสำคัญร่วมสนับการขับเคลื่อนและมอบสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ครัวเรือนนางพิศ มากเพ็ชร ในครั้งนี้ 

 

#คนนนท์ร่วมใจสร้างยิ้มชุมชน

#คนนนท์ร่วมใจปลูกผักบ้านฉันแบ่งปันบ้านเธอ

#พช_นนท์ตามมาเชียร์

#สพอ_ปากเกร็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Related News