มีนาคม 23, 2023

Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/cbc-daily.com/public_html/wp-content/themes/broadnews/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254
Coworking Space

เปิดไอเดียรีโนเวทพื้นที่แบบ Coworking Space ปลุกไอเดียคนทำงานยุค New Normal รับปี 2023

 

ผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอีกประเด็นสำคัญที่ทำให้ไลฟ์วิถี หรือไลฟ์สไตล์การทำงานของผู้คนเปลี่ยนไป ประกอบกับแนวคิดการออกแบบพื้นที่ทำงานแบบ Coworking Space ที่เคยได้รับความสนใจก่อนวิกฤติโควิด ได้กลายมาเป็นรูปแบบพื้นที่ทำงาน ที่ได้รับความสนใจจากองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งในปัจจุบัน  ด้วยรูปแบบวิถีการทำงานที่เปลี่ยนไป หลายบริษัทให้พนักงานบางแผนก จัดแบ่งวันเข้าออฟฟิศในแต่ละสัปดาห์ตามความเหมาะสม ความจำเป็นของการใช้พื้นที่ที่เคยใช้เต็มจำนวน ถูกลดลงโดยอัตโนมัติ  คำถามก็คือองค์กรขนาดใหญ่ที่เคยมีพื้นที่จำนวนมาก เมื่อจำนวนการใช้งานเหลือเพิ่มมากขึ้น บางมุมอาจรู้สึกปลอดโปร่ง ไม่แออัดจนเกินไป แต่บางครั้ง อาจเป็นการเว้นระยะห่างที่ส่งผลทางด้านจิตใจได้ในระยะยาว ในขณะเดียวกัน ผลกระทบการขยายตัวของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีหลายช่องทาง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน การให้บริการ การประสานงานทั้งภายในและระหว่างองค์กร ปัญหาการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน จึงไม่ใช่เพียงแค่ต้องตอบโจทย์จำนวนคนที่เข้ามาใช้พื้นที่หรือความสวยงาม  แต่ต้องตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้วยบรรยากาศทางกายภาพ และบรรยากาศทางจิตวิทยาให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์การทำงานตามวิถีชีวิตใหม่หลังวิกฤติโควิดอันนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

Coworking Space 1

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำแนวคิดแบบ Coworking Space ที่ถูกนำมาพัฒนาในเวอร์ชั่นใหม่ เพื่อปรับให้เข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานในปัจจุบัน บนพื้นที่ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่เอสซีจี  2 ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ของหน่วยงาน Housing Product Business ก็เริ่มมีการสลับ สับเปลี่ยนตารางการเข้าทำงานในออฟฟิศ และแม้จะมีบางกลุ่มที่อาจต้องเข้าประจำการทุกวัน ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำงานให้ผสมผสานของกลุ่มมดงานหลากหลายเจนเนอเรชั่น ที่ใช้พื้นที่ในการทำงานร่วมกันในทุกวัน ท่ามกลางรูปแบบการทำงานที่ถูกปรับโหมดให้เข้ากับยุคสมัยผ่านเครื่องมือสื่อสารรูปแบบต่าง ทั้งสำหรับการพูดคุยงานกับลูกค้า ผู้ร่วมงาน ที่อยู่ต่างพื้นที่  หรือประชุมย่อย แบบตัวต่อตัวภายในหน่วยงาน วิถีการทำงานที่ไม่เหมือนเดิมนี้ จึงเป็นที่โจทย์ท้าทายการพัฒนาพื้นที่เล็ก ให้สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์การทำงานตามแบบวิถีชีวิตแนวใหม่ระหว่างคนต่างเจน ที่ แสงทิพย์ นิรุตติรักษ์ หนึ่งในทีมงานสถาปนิกที่เข้ามาร่วมรีโนเวทพื้นที่ หยิบมาเปิดเปลือยไอเดีย การปรับปรุงพื้นที่ในแบบฉบับผสมผสาน ได้อย่างน่าสนใจ ว่า

โจทย์สำคัญของการรีโนเวทพื้นที่  คือการสร้างพื้นที่ให้เชื่อมโยงการทำงาน Online และ Onsite เข้าด้วยกัน ส่งผลให้การปรับปรุงพื้นที่ ต้องสามารถรองรับทั้งการประสานงานแบบส่วนตัว หรือเป็นกลุ่มเล็ก ใหญ่ เพิ่มเข้าไปด้วย ขณะเดียวกันการปรับปรุงพื้นที่ยังให้ความสำคัญต่อการผสมผสานพื้นที่สันทนาการ เพื่อเติมเต็มบรรยากาศให้เกิดความผ่อนคลายหรือการรีเฟรชชีวิตระหว่างวัน ช่วยกระตุ้นให้เกิดไอเดียการทำงานใหม่ๆ ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการคัดสรร หรือนำวัสดุตกแต่งนวัตกรรมใหม่ ให้เข้ามาสนับสนุนวิถีการทำงานแนวใหม่ มาพัฒนาควบคู่ไปกับการออกแบบไปด้วย” 

Coworking Space 2

เติมเต็มประสิทธิภาพความสุขของการทำงาน ด้วยวัสดุตกแต่งนวัตกรรมใหม่ เรื่องยากที่สุดของการตกแต่งของทีมออกแบบก็คือการเปลี่ยนสิ่งที่คุ้นเคย อาทิ ห้องประชุม เพราะการทำงานออนไลน์ ปรับให้การประชุมภายนอก เป็นการใช้พื้นที่ภายในมากขึ้น การออกแบบจึงเน้นไปที่การเติมเต็มประสิทธิภาพต่อขนาดพื้นที่ ให้หลากหลายมากขึ้น ให้เหมาะสมต่อจำนวนคน และการใช้งาน ด้วยการใช้วัสดุแผ่นดูดซับเสียงมาเป็นวัสดุปกปิดผนัง เพราะนอกจากเป็นวัสดุที่ช่วยลดปัญหารบกวนเรื่องเสียงแล้วยังสามารถนำมาตกแต่งห้อง ด้วยการเลือกหุ้มตัววัสดุด้วยผ้าที่เป็นโทนสีน้ำตาลอมเทา (Steeple Grey) ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น และบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เนื่องจากห้องประชุมเป็นห้องที่ต้องใช้พลังในการรวบรวมความคิด ระดมสมองมากนอกจากนี้ในส่วนพื้นที่ภายนอก  ที่เคยเป็นส่วนตั้งโต๊ะทำงาน การทำงาน แบบ Online และ Onsite ทำให้จำเป็นต้องมีพื้นที่รองรับการประชุมย่อย ไม่เป็นทางการมากนักหรือสำหรับการทำงานเฉพาะกิจ การนำวัสดุอะคูสติก สำหรับผนังตกแต่งและดูดซับเสียง รุ่น Cylence Zandera มาพัฒนาในแบบ Meeting Partition ที่ไม่สูงจนเกินไป ทำให้รู้สึกมีความเป็น Semi-Public ที่เป็นพื้นที่เปิดในระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้เปิดมากจนเกินไป ความสูงของผนังผ่านการคำนวณประสิทธิภาพการซับเสียงจากทีมวิศวกร ว่าสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม กับพื้นที่สำหรับการประชุมที่ไม่เป็นทางการมากเกินไป ในรูปทรงโค้ง และใช้โทนสีอบอุ่นอย่างสี Steeple Grey ภายใน เพื่อเพิ่มความผ่อนคลายให้กับผู้เข้าร่วมประชุม หรือผู้ที่ใช้พื้นที่ด้วย เติมเต็มด้วยดีไซน์บนความเป็นส่วนตัว การสร้างพื้นที่ทำงานส่วนตัวให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำงานที่ผ่อนคลายให้เหมือนการทำงานที่บ้านจึงเป็น ไฮไลท์ของการปรับปรุงพื้นที่ในส่วนนี้ก็คือการทำให้พื้นที่  eye view ที่เคยเป็นพื้นที่เฉพาะ หรือห้องทำงานส่วนตัว มาเปิดเป็นพื้นที่ ให้เข้าถึงได้มากขึ้น  พร้อมสร้างความเป็นอิสระ หรือความเป็นส่วนตัวที่ตอบรับวิถีการทำงานใหม่  ทั้งในแบบการกั้น Partition ด้วย วัสดุอะคูสติสำหรับผนังดูดซับเสียง.รุ่น Cylence Zandera  เพื่อความเป็นส่วนตัวในพื้นที่จำกัด โดยกั้นกำแพงด้านข้าง และเปิดพื้นที่ว่างทั้งด้านหน้าและหลัง โดด้านหนึ่งเปิดให้เห็นวิวภายนอก ด้านในดีไซน์ให้มีโต๊ะทำงานขนาดกะทัดรัด ออกแบบเพื่อการทำงานทั้งแบบออนไลน์ หรือ ประชุมเป็นSmall Group  รวมถึงการนำ Acoustic Pod  มาเสริมสร้างพื้นที่การทำงานส่วนตัว 

Coworking Space 3

ด้วยประสิทธิภาพที่ช่วยลดเสียงรบกวนได้ถึง 30 เดซิเบล และลดเสียงก้อง เสียงสะท้อนของห้องได้ มีการออกแบบให้เหมาะกับการทำงานแบบส่วนตัว ด้วยดีไซน์โมเดริน์   มีระบบหมุนเวียนอากาศภายใน และสามารถลดเชื้อโรคและฝุ่นในอากาศ เช่น เชื้อไวรัส แบคทีเรียสูงสุด 99 % ด้วย SCG Bi-ion พร้อมอุปกรณ์ครบครัน ให้พร้อมทำงานได้อย่างสะดวกสบาย ติดตั้งแบบ Knock Down เคลื่อนย้ายได้สะดวก จึงเหมาะเป็นห้องประชุมส่วนตัวบนโลกออนไลน์ ที่เชื่อมโยงกับบรรยากาศการทำงานเดิม ให้ดูเป็นพื้นที่ทำงานอันทันสมัย ได้อย่างลงตัว และที่พลาดไม่ได้คือ จุดพักผ่อนหย่อนใจ ให้ยืดเส้นยืดสายกับมุมสันทนาการเล็ก อย่างโต๊ะปิงปอง หรือมุมจิบกาแฟชิล ชิล ชมเมือง ให้ความตึงเครียดจากการทำงานได้ผ่อนคลายบ้าง ก็ไม่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

ความลงตัวของการออกแบบเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปภายใต้พื้นที่ห้องอันจำกัด โดยการหยิบยกเอาจุดเด่นที่น่าสนใจ แบบ Coworking Space ในเวอร์ชั่นใหม่ มาผสมผสานกับการใช้วัสดุตกแต่งนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณสมบัติช่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้พนักงานภายในที่ทำงาน  ภายใต้โจทย์การดำเนินชีวิตที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับการทำงานที่บ้าน  จึงเป็นแนวโน้มที่ดูกำลังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน วัสดุที่ทีมนักออกแบบนำมาใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำงานตามแบบวิถีชีวิตใหม่แล้ว ยังเป็นการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษ์โลกอีกด้วย ด้วยวัสดุที่ใช้ไม่ว่าจะเป็น ผนังตกแต่งและดูดซับเสียง หรือ Acoustic Pod  ล้วนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างแท้จริง

 

…………………………………………….

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Related News